Kick Start Academy

Speciaal voor jongeren in de bijstand hebben wij de Kick Start Academy. Dit is een intensief trainingsprogramma voor deelnemers jonger dan 27 jaar. Wij trainen de jongeren in vaardigheden, motivatie, zelfvertrouwen en zelfinzicht om de kansen voor hun toekomst te vergroten.

Motivatie
Jongeren in de bijstand hebben het moeilijk. Slechts een kwart van deze jongeren vindt binnen één jaar een baan. Hiermee ontstaat het risico dat zij steeds verder buiten spel komen te staan op de arbeidsmarkt. Wanneer jongeren tijdens groepsgerichte trainingen worden begeleid, raken ze veel sneller geprikkeld en intrinsiek gemotiveerd om aan zichzelf te werken. Zo vergroten ze de kans op zelfredzaamheid en participatie.

Zelfbewust
Basis werknemersvaardigheden als communiceren, presenteren, samenwerken, netwerken en omgaan met deadlines en afspraken zijn belangrijke aspecten tijdens de trainingen. De jongeren worden zelfbewuster, werken actief aan hun kwaliteiten en ontdekken hun talenten zodat zij sneller weer aan het werk kunnen of een opleiding kunnen volgen.

Groepsgericht
De verschillende sessies zijn op elkaar afgestemd. Door de sessies samen met leeftijdsgenoten te doorlopen leren deelnemers van en met elkaar. Van iedereen wordt verwacht dat hij of zij alle sessies aanwezig is en actief meedoet. Deelnemers bouwen aan een nieuw netwerk en ze leren van, met en door elkaar en geven elkaar feedback op werkwijze en houding.

In actie
Na een introductie en kennismaking, behandelen wij de volgende onderwerpen: beken kleur & leer jezelf beter kennen, effectief communiceren en krachtig presenteren, vergroot jouw zelfvertrouwen, tijd voor jouw kwaliteiten, netwerken met resultaat, persoonlijke effectiviteit, effectief samenwerken en welke rol heb jij? Tijdens de trainingen krijgen de deelnemers praktische opdrachten. Ze worden direct uitgedaagd om de behandelde theorie in de praktijk te brengen.

Samenwerking consulenten
De jongeren zijn dankzij de training meerdere keren per week in beeld, maar ook na de trainingen onderhouden wij contact met hen. Zo kunnen mogelijke problemen sneller worden gesignaleerd en opgelost. Tijdens het traject onderhouden wij nauw contact met de consulenten. Wij vinden het belangrijk om overdrachtsgesprekken te voeren, zodat informatie en vervolgadvies over de deelnemers gewaarborgd wordt. Wij werken vanuit een gezamenlijk belang; mensen in hun kracht zetten en de uitstroom van uitkeringsgerechtigden vergroten.

Het resultaat
De trainingen zorgen voor een stijging op de participatieladder en in veel gevallen voor uitstroom uit de WW en bijstand. Uiteindelijk hebben onze trainingen als doel dat jongeren zelfbewust aan het werk gaan of een opleiding gaan volgen.

IMG_6739Maatwerk
Wij stemmen de precieze inhoud van de trainingen af op de behoefte van de groep. Daarnaast bieden wij een aantal maatwerkworkshops aan, speciaal voor werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Na volgen van de Kick Start Academy is het mogelijk om workshops van Coach Jezelf naar Werk te volgen, waaronder:

 

Neem contact op

"De enige die jou echt kan motiveren ben jijzelf! "