Over ons


Interbeek Support bestaat sinds 2004. Onze programma’s draaien om (zelf)vertrouwen, zelfredzaamheid en groei. Wij bieden deelnemers handvatten, zijn pragmatisch en leggen als dat nodig is de vinger op de zere plek.

Werk en participatie

Wij inspireren onze deelnemers om in mogelijkheden te denken en te handelen. Daarbij gaan wij altijd uit van eigen kracht van mensen om hen vanuit intrinsieke motivatie in beweging te krijgen. Onze trainingen zijn groepsgericht en wij besteden veel aandacht aan veiligheid en vertrouwen binnen de groep. De groepsdynamiek zorgt ervoor dat deelnemers vaak tot nieuwe inzichten komen.

Training in bedrijf

Bedrijven kunnen bij ons terecht voor coaching, workshops en trainingen rondom persoonlijke ontwikkeling, teameffectiviteit, leiderschapsontwikkeling en cultuurverandering. Een van de tools die wij gebruiken is Insights Discovery. Insights helpt mensen bij het verkrijgen van meer zelfinzicht, inzicht in de persoonlijke effectiviteit en de rol binnen een team.

Trainen is geen doel op zich, maar een middel om het doel te bereiken!

Maatschappelijke begeleiding

Sinds 2017 bieden wij ook maatschappelijke begeleiding voor statushouders. In deze maatschappelijke begeleiding worden nieuwe inwoners van Nederland begeleid en ondersteund bij het wegwijs worden in het voeren van een huishouding,  geïnformeerd over de dagelijkse omgangsvormen in Nederland en het leren van de Nederlandse taal. Interbeek Support stimuleert en faciliteert de zelfredzaamheid van de statushouders met als resultaat maatschappelijke integratie en participatie in de Nederlandse samenleving.

CRKBO_Instelling_CMYK

Wij zijn een CRKBO geregistreerde instelling. Dit betekent dat wij worden vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting (BTW).


Mijn kernkwaliteiten

Betrokken
Enthousiast
Resultaatgericht

Esther ter Beek – Eigenaar, Trainer

Door middel van trainen, coachen en persoonlijke begeleiding weet ik mensen en organisaties in beweging te krijgen. Hierdoor vindt op allerlei vlakken ontwikkeling en groei plaats. Ik stimuleer het maken van keuzes en het krijgen van nieuwe inzichten. Trainen is mijn passie. Ik deel mijn kennis daarom graag met mijn enthousiaste collega’s. Naast het opleiden van trainers, houd ik me bezig met het ontwikkelen van (nieuwe) trainingen. Al onze programma’s zijn dan ook uniek en op maat gemaakt. Mijn aandacht gaat uit naar re-integratie, het verhogen van persoonlijke effectiviteit en het ontwikkelen van (nieuwe) trainingen.Mijn kernkwaliteiten

Helikopterview
Verbinder
Pleitbezorger van orde en structuur

Vincent Hettema – Eigenaar, Algemene en financiële bedrijfsvoering

Bij Interbeek Support ben ik verantwoordelijk voor de algemene en financiële bedrijfsvoering. Mijn kracht is organiseren. Ik vind het inspirerend om te werken in een team van betrokken, deskundige en betrouwbare trainers die met respect en plezier onze mooie programma’s neerzetten.Neem contact op

"Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. "

— Albert Einstein